top of page
特色活学書院の.jpg

NUÔI DƯỠNG NHÂN TÀI

Thông qua giờ học chủ động phù hợp với sinh viên, cũng như các hoạt động của trường, sinh viên không chỉ nâng cao trình độ tiếng Nhật mà còn nâng cao tính nhẫn nại, tinh thần biết suy nghĩ đến lợi ích cộng đồng, năng lực giao tiếp, khả năng sáng tạo và năng lực tư duy mang tính lý luận.

bottom of page