top of page

THÔNG TIN TUYỂN SINH

KỲ THÁNG 01 NĂM 2023

TRƯỜNG KATUGAKU SHOIN

(KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT:1 NĂM 3 THÁNG)

   I-  LỊCH TRÌNH NỘP HỒ SƠ

  • Thời gian tuyền sinh                :  Từ ngày 10/7 /2022 (thứ 5) đến ngày 10/ 8/ 2022 ( thứ 4)

  II- KHÓA HỌC CƠ BẢN

1. XÉT HỒ SƠ

Đơn xin nhập học, Bảng điểm THPT(trường hợp tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp cần xuất trình cả bằng và bảng điểm của học trình đó )

Hồ sơ người bảo lãnh tài chính ( giải thích chi tiết về công việc hiện tại, thu nhập)

2. PHỎNG VẤN ( ĐẬU HỒ SƠ PHỎNG VẤN)

Ngày thực hiện         :liên hệ để hỏi trực tiếp

Phương thức phỏng vấn:Phỏng vấn thông qua Internet (Skype, Zoom )

Thành phần tham gia   :Người có nguyện vọng Du học và người bảo lãnh tài chính

3. NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

          Năng lực tiếng nhật tương đương mức độ N5 JLPT

4. ĐIỀU KIỆN KHÁC

Tối thiểu tốt nghiệp THPT trở lên. Người tốt nghiệp THPT từ 23 tuổi trở xuống. Đại học từ 28 tuổi trở xuống.

 ※ Về phí giới thiệu dành cho tổ chức hoặc cá nhân giới thiệu sẽ được hướng dẫn tại văn bản khác.​​

 -------------------------------------------------------------------------------------

 Liên hệ(Có đối ứng Tiếng Nhật và Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh)

・Facebook   : shoin.katugaku

・Homepage  : http://katugaku.com/
              https://katugaku.wixsite.com/shoin/blank-18?lang=vi (Phiên bản thử nghiệm Tiếng Việt)

・Email       : keisho@katugaku.com

・Skype       :live:2b01216987a2c7c1

・Zalo     :+817053423489

 -------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page