top of page

Phương pháp giảng dạy

教科書.jpg

Giảng dạy với phương châm phát triển đồng đều bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; nâng cao năng lực tiếng Nhật một cách tổng hợp

 

■Đọc
Luyện tập nhiều lần việc đọc thành tiếng. Bên cạnh đó, thông qua đọc văn bản, rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng Nhật trong nhiều ngữ cảnh.

■Viết
Sử dụng các ngữ pháp, từ vựng đã học để luyện tập viết các bài văn ngắn, từ đó nâng cao khả năng ứng dụng ngữ pháp. Cách viết báo cáo và luận văn cũng nằm trong chương trình.

■Nói
Thông qua việc lặp lại và nói theo cách phát âm trong tài liệu, trau dồi khả năng hội thoại. Trường cung cấp thêm cơ hội để nói chuyện với người Nhật bên ngoài lớp học, để học sinh có thể thực hành sử dụng các từ vựng và cấu trúc mới được học và ghi nhớ lâu hơn.

■Nghe
Luyện tập nghe hiểu tiếng Nhật từ mức độ sơ cấp cho tới tốc độ nói chuyệnhàng ngày, hướng tới việc có thể nói chuyện bình thường với người Nhật. Trường sử dụng giáo án cho phép học sinh có thể luyện thêm cả khi không lên lớp.

お問い合わせ
bottom of page